• 青藤笔名:
 • 密码:
 • Cookie
 • 点此注册新会员,开启青藤文学之旅吧!
 •      
   
    所属栏目:〖 走遍中国 〗  标题:端午诗词
  (浏览 823 次) 
   - 发言:许新栋   帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:199 篇
   - 点数:17746
   - 日记:663则
   - IP:*.*.*.*

   - 许新栋的个性头像
  楼层:楼主博客日记短消息加好友文集搜帖子回复修改  2017/5/24 14:38:49
    端午诗词

  %+-|PkAcBM/Vwn3:
   《五月五日》(梅尧臣)=Ja@;[dL`5lJ8rkaR#FLX
    7$Z7\I 5o1cUL\q|
   屈氏已沉死,楚人哀不容。IJ%VV!Q=y[--@c H0slUt7
   何尝奈谗谤,徒欲却蛟龙。eo-@ 0! q0 @~Z /xhO0
   未泯生前恨,而追没后踪。rF#V.0 "Dz4Xk )o?`hB
   沅湘碧潭水,应自照千峰。1fYF/h!K gtoLDk$gfIZp
   oiqoKjM^crY#?qgAd37O1G
   《和端午》(张耒)&'&.^l*?tWx=.w8?of
   竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。 AAnR:@A)gb;:kyKuK(r'
   国亡身殒今何有,只留离骚在世间。e.(2E.jGQ,PbT8.==Qr
   A\+5a:oLfj}?*jJ!w;;p
   《已酉端午》(贝琼)Z 'Q_r{?p#eM3~P7n{
   风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵。T DwtlroFr.gKHI|yBT
   海榴花发应相笑,无酒渊明亦独醒。9'U%? 2MpIjZ 892g#=~
   (xUdwR+4eo11vSKLF
   《端午》(唐·李隆基)5Mq|K/l1fM}TTr-:p
   端午临中夏,时清日复长。GoN"k}U[iz."#S_Ens_]2
   盐梅已佐鼎,曲糵且传觞。~p.q @7p"N|sC /MxWRmp
   事古人留迹,年深缕积长。.XQPLeX3}$W.owSY9"Q V
   当轩知槿茂,向水觉芦香。!oD9%V71 kU3 ;XjU+}B
   亿兆同归寿,群公共保昌。9A%y5TnT93CU1aA/@F4B
   忠贞如不替,贻厥后昆芳。`R,FT7^$ nXv4 =oyF5,*
   1UIpb2GG67a=vWE I:}e4h
   《竞渡诗》(唐·卢肇)CC&vMD%`{O=-C vf j9M~#
   石溪久住思端午,馆驿楼前看发机。!OaR!E=A%Lby\v w*QQF `
   鼙鼓动时雷隐隐,兽头凌处雪微微。p]STw-'v0[^BMQ"5R`
   冲波突出人齐譀,跃浪争先鸟退飞。RbZs6|V=F'e45UH7;5H?+r=
   向道是龙刚不信,果然夺得锦标归。 DuYg\B_r c M*T|
   \J1a95 OQ@ {n!ZS5C-}O
   《乙卯重五诗》陆游(南宋) ~0%{PkI=CAeQy9GKr;nZ+r
   重五山村好,榴花忽已繁。 (lP0~[nnHue(;&Vgg%M]P
   粽包分两髻,艾束著危冠。j:5UD"B &_Syq%+HzI3'x
   旧俗方储药,羸躯亦点丹。e{wAEJa"cIs]kAK^ dsT|?~
   日斜吾事毕,一笑向杯盘。}DBN*^#G%U4ewaCu0e3(
   C9Yi!`:y =bh0h&yU\/Vtv
   七律《端午》(老舍)Si1L*iVaRnzxXLh
   端午偏逢风雨狂,村童仍着旧衣裳;:1A ?5g.8'44/4q{8
   相邀情重携蓑笠,敢为泥深恋草堂;J,U'#Qw+vW9.)Hs0=bEyBN-Yu
   有客同心当骨肉,无钱买酒卖文章;_Hkufb/uDn D;w~o\P[?
   当年此会鱼三尺,不似今朝豆味香。avHGZ F=2 ]+l7V^s%U&f
   ~.a|+P#_']K5 u@tlB#"|v
   五丝·唐·褚朝阳eu!bM41dh=s* #sM??6
   越人传楚俗,截竹竞萦丝。水底深休也,日中还贺之。 -'gk~{c,B,%HN WEtt
   章施文胜质,列匹美于姬。锦绣侔新段,羔羊寝旧诗。{N4 [~ Uo6wj va$ww7.
   但夸端午节,谁荐屈原祠。把酒时伸奠,汨罗空远而。rcb*VAL~DVEN@\g)XG|p
   skqMD/1i9=h{`KWKv2~vq
   端午日赐衣·唐·杜甫ndRM_{*'NW4RK&2sX'[R^b
   宫衣亦有名,端午被恩荣。细葛含风软,香罗叠雪轻。#D~PUn^1HlY-}!r{BCWfb
   自天题处湿,当暑著来清。意内称长短,终身荷圣情。zC2H:"*glT? [A 1"h[MQ
    }R m0eooK|q-B"?hE
   端午三殿宴群臣探得神字·唐·李隆基z}OE7' \ 52s@|W0 72
   五月符天数,五音调夏钧。旧来传五日,无事不称神。N3FoiSdC\\7/g5d&-$`-E
   穴枕通灵气,长丝续命人。四时花竞巧,九子粽争新。}o%ZQd)i'Fyh[:O_2j L=y
   方殿临华节,圆宫宴雅臣。进对一言重,遒文六义陈。shw;x,=:,%o\\A=iVcE
   股肱良足咏,凤化可还淳。何尝奈谗谤,徒欲却蛟龙。RQz"wn#L.EE jN.$Ti%XI_
   未泯生前恨,而追没后踪。沅湘碧潭水,应自照千峰。B! b@R,)jwtJ6{])b}{@
   321IZ"_?V] 7-] TC;
   浣溪沙(宋·苏轼)k ' A;zq "H2mK! e {:9}
   轻汗微微透碧纨。明朝端午浴芳兰。流香涨腻满晴川。 Vy=&$sA[]f4BcfPGJ z)
   彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟。佳人相见一千年。9h"sw!?mB;#H8_?qL,-[sE
   z ?!IOY'xM5K|4) \
   齐天乐·宋·杨无咎]t}2vv-q(VY qDR H ,~a!o
   疏疏数点黄梅雨。殊方又逢重五。角黍包金,草蒲泛玉,风物依然荆楚。衫裁艾虎。更钗凫朱符,臂缠红缕。扑粉香绵,唤风绫扇小窗午。sX.WwZ_QRA6F%kz$6_p5
   沈湘人去已远,劝君休对酒,感时怀古。慢啭莺喉,轻敲象板,胜读离骚章句。荷香暗度。渐引入陶陶,醉乡深处。卧听江头,画船喧叠鼓。=:+?)"*)!3dka+.
   jja^dsQ{C\T]@3;a.~
   念奴娇·宋·张榘)?Od)@bv#WCau' ^IF .1)4
   楚湘旧俗,记包黍沈流,缅怀忠节。谁挽汨罗千丈雪,一洗些魂离别。赢得儿童,红丝缠臂,佳话年年说。龙舟争渡,搴旗捶鼓骄劣。M|$sA#R !r@i/3Y!tbH3F
   谁念词客风流,菖蒲桃柳,忆闺门铺设。嚼徵含商陶雅兴,争似年时娱悦。青杏园林,一樽煮酒,当为浇凄切。南薰应解,把君愁袂吹裂。^ cxQj-QT[ =Gm\eB^-,b
   DJ M5@e:+`#GG^NxESE1`Qy)Y
   喜迁莺·宋·黄裳`{7.8dVZ \Z=O4 ^niP
   梅霖初歇。乍绛蕊海榴,争开时节。角黍包金,香蒲切玉,是处玳筵罗列。斗巧尽输少年,玉腕彩丝双结。舣彩舫,看龙舟两两,波心齐发。 s9x;M~RY\%4!]y1^m/vs"\
   奇绝。难画处,激起浪花,飞作湖间雪。画鼓喧雷,红旗闪电,夺罢锦标方彻。望中水天日暮,犹见朱帘高揭。归棹晚,载菏花十里,一钩新月。*CEG sO`7/ oC8_Q_=_?gV'P
   0whVja]*cjuLV"=Lrx#p:
   花心动·宋·史浩_P57h_ A~nr4o7 ?m{$eG+
   槐夏阴浓,笋成竿、红榴正堪攀折。菖歜碎琼,角黍堆金,又赏一年佳节。宝觥交劝殷勤愿,把玉腕、彩丝双结。最好是,龙舟竞夺,锦标方彻。x^ -[1@*#/`"UlO,hq
   此意凭谁向说。纷两岸,游人强生区别。胜负既分,些个悲欢,过眼尽归休歇。到头都是强阳气,初不悟、本无生灭。见破底,何须更求指诀。t =d-r="[Ur s+IYC0|t
   X1jfPd(wNw)e4Wsg, B+
   贺新郎·宋·许及之M yiS[ ` , qR(D$e}X1`
   旧俗传荆楚。正江城、梅炎藻夏,做成重午。门艾钗符关何事,付与痴儿呆女。耳不听、湖边鼍鼓。独炷炉香熏衣润,对潇潇、翠竹都忘暑。时展卷,诵骚语。?=2=:^:LnY][89!\;Oy_8
   新愁不障西山雨。问楼头、登临倦客,有谁怀古。回首独醒人何在,空把清尊酹与。漾不到、潇湘江渚。我又相将湖南去,已安排、吊屈嘲渔父。君有语,但分付。c4h%40"+GT?/PT//
   R[\TWk9JynB,kZP*X
   菩萨蛮(宋·陈与义)_NSH(^qoLO,3=[`H-^kJcp
   包中香黍分边角。彩丝剪就交绒索。樽俎泛菖蒲。年年五月初。`%+]z| c=nM,@ G P`_
   主人恩义重。对景承欢宠。何日玩山家。葵蒿三四花。.\Fhyz@H,BG=BP[wfi%vq
   Rm6'EG$M)=Pk )TT",%-
   渔家傲(宋·欧阳修)X8MD4yNV'V*_&=v)h?:$E
   五月榴花妖艳烘。绿杨带雨垂垂重。五色新丝缠角粽。金盘送。生绡画扇盘双凤。]XqQhLBJnlnI?VJnc9 K
   正是浴兰时节动。菖蒲酒美清尊共。叶里黄骊时一弄。犹松等闲惊破纱窗梦。_"wU{?l80*)D9;I=hP.7.p
   z?\)k`$elF?q$QTI%
   六幺令.天中节7 .~3slJkS`n_]i8M,m3
   虎符缠臂,佳节又端午。x9IcoFfOWS.^#y+SV9J`
   门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞。s@"nk*D 3" Ep?_oPr{Ho
   粽叶香飘十里,对酒携樽俎。pH Ok(IO)-c^W*tX{C{;X
   龙舟争渡,助威呐喊,凭吊祭江诵君赋。F* 9@Udn{(l6u^M7)9
   感叹怀王昏聩,悲戚秦吞楚。t:\B*] q/ 5)1(1&l8
   异客垂涕淫淫,鬓白知几许?7D jl,t}V&}rvV,]uj-z
   朝夕新亭对泣,泪竭陵阳处。kB{4&RA3Sl2@,+LD'0w 5
   汨罗江渚,湘累已逝,惟有万千断肠句。/.~[8=r?wlEFy83F68}w`uA
   Vi}/M0L@@V{2ceZa]$ Ih
   满江红.端阳前作LV-[H2)Hxy[O^M(2|@&(=&
   千载悠悠,成习俗,天中端午。 ,/}&+q@$MK~FD=U@w?G
   逢佳节,粼粼波上,百舟争渡。ssBejM&/ \.T?n)Y^ga\
   万户家中缠米粽,三闾庙外吟君赋。&Q ^!Sa$.G d_wOAuP%U(@
   祭圣贤,忠义荡乾坤,伤君去。#q4..u_~E\Jeyl^%8ST
   奸当道,谣言布;遭放逐,悲难诉。uds$ 1e?1P!T"/:zlLoTr
   叹家亡国破,汨罗归处。} G-GLs]\0_JLx-
   志洁行廉争日月,辞微文约传千古。-T{/,"Q PgO gn\e~$Xb
   子沉江,鹤驾泪淫淫,何其苦。!+,+a W U3w #dEqVi al
   &$}n?]!Z'OCZb"!`P+t5
   端午(文秀)L@O!I5}\/,)OgciR m
   节分端午自谁言?万古传闻为屈原。堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。8Ov7kn2lhP{g3oSM0h=aF
   }|Ql@k1]V51di4!f[w#3k#
   七律·端午·(唐)殷尧藩D==ElL/ 3~}^IWy{ZDHmg
   少年佳节倍多情,老去谁知感慨生;T==49s(6XX TK@,roe
   不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平。S[zt7& u/+Pj3INEJu
   鬓丝日日添白头,榴锦年年照眼明;|8*@ci=k`O[=-IxvD9KF6
   千载贤愚同瞬息,几人湮没几垂名。WZx!8x|] }/.Ng2[=@mrY|
   a@VtV5cs q$+8 :rWtNe I
   竞渡歌·张建封·唐·乐府c53$gPaxc*x~w?1M
   五月五日天晴明,杨花绕江啼晓莺。使君未出郡斋外,江上早闻齐和声。;e$kdGs Ok9%,/vc-~\/
   使君出时皆有准,马前已被红旗引。两岸罗衣破晕香,银钗照日如霜刃。Dk.K=IS8C?oD?5cYt@?
   鼓声三下红旗开,两龙跃出浮水来。棹影斡波飞万剑,鼓声劈浪鸣千雷。u1ya?Y?$U:ZckP$@(jE !
   鼓声渐急标将近,两龙望标目如瞬。坡上人呼霹雳惊,竿头彩挂虹蜺晕。=!#JxCVVg]vPjNL6
   前船抢水已得标,后船失势空挥桡。疮眉血首争不定,输岸一朋心似烧。edtWIa%=Ah *ESgk1$Y)re
   只将输赢分罚赏,两岸十舟五来往。须臾戏罢各东西,竞脱文身请书上。^@57H*:~h92\pFQ]i
   吾今细观竞渡儿,何殊当路权相持。不思得岸各休去,会到摧车折楫时。dAr?=I)]+~g=\V 4X4}ao
   /mld~j 8aCOUZ!x`Nx
   节令门.端阳清李静山xy UT(Q#!?7(%o)_^1z.]
   樱桃桑椹与菖蒲,更买雄黄酒一壶。门外高悬黄纸帖,却疑账主怕灵符。 58]YC UPjzG4{JwDC
   -3o Am8DTZ6^{R6$6n
   午日观竞渡·边贡|j.4Co5|oy"z@IWc6?\Y
   共骇群龙水上游,不知原是木兰舟。云旗猎猎翻青汉,雷鼓嘈嘈殷碧流。5us?IHExj_CFex~E!VU
   屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留。江亭暇日堪高会,醉讽离骚不解愁。MiB=~;AP4t+x29=@~wpmZ
   3,^D+DZo?:OpTr`Wg+
   午日处州禁竞渡·汤显祖=AV{fEX IC {f ZG: 
   独写菖蒲竹叶杯,蓬城芳草踏初回。情知不向瓯江死,舟楫何劳吊屈来。k2) n^Iv CC xxl 5
   6muRv W2{M*aT{ =o_
   五日(选一)陈子龙dC34[?e#)S5$r-&w*hso
   吴天五月水悠悠,极目烟云静不收。拾翠有人卢女艳,弄潮几部阿童游。Iu{FnS18: R*lUk9Y
   珠帘枕簟芙蓉浦,画桨琴筝笮艋舟。拟向龙楼窥殿脚,可怜江北海西头。"S:J I" (B3YyN+ ]C Q7
   |~Yx8D/Uityzxk^YKB _+lTQ
   台湾竹枝词·钱琦(清)#N8GTGVG UV`k*A *5
   竞渡齐登杉板船,布标悬处捷争先。归来落日斜檐下,笑指榕枝艾叶鲜。  此帖由编辑 许新栋 于 2017/5/24 14:39:02 修改过

  帖子分享到

  临沂市作家协会网络文学创作委员会主任,临沂在线青藤文学总编、临沂高新区作家协会副主席。2010年开始写作,已创作小说、散文70余万字,作品在省市级20余种文学报刊发表,并已连续三年入选山东省作家协会主办的《齐鲁文学年展》,著有长篇小说《这爷俩》、小说集《迷途》,主编2012年、2014年《青藤文集》。作品获2016年度《齐鲁文学作品年展》优秀奖、2016年度《洗砚池》文学奖,临沂文学2015、2016年度先进工作者,临沂市第二届“十佳”青年文化工作者。
  送朵鲜花(0) | 扔个鸡蛋(0)  
     2017/5/24 14:38:49
   - 发言:洪鹏  帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:20 篇
   - 点数:467
   - 日记:0 则
   - IP:*.*.*.*

   - 洪鹏的个性头像
  楼层:1日记短消息回复修改  2017/5/24 17:28:38 ┊ 0  
  总ID号为: 26861  手机回复评:端午诗词

  站长辛苦了!可惜了您一番苦心,这样的帖子观者寥寥啊。倒是风花雪月,儿女情长的帖子有很多人看和跟。

   - 发言:曹仁芳  帅哥不在线,有人找我吗?

   - 文章:0 篇
   - 点数:50
   - 日记:-3 则
   - IP:*.*.*.*

   - 曹仁芳的个性头像
  楼层:2  与 2485103993 交谈日记短消息回复修改  2017/6/22 13:45:05 ┊ 0  
  总ID号为: 27054  回复“端午诗词”

  回复“端午诗”词:怀古论今多诗词,千载悠悠忆屈原

    首 页     上一页     下一页     尾 页   页次:1/1 页 共有 2 个跟帖 20帖/页 转到

    快速回复:端午诗词(请您先登陆…)
  青藤笔名:    密码: Cookie:        点此注册新会员,开启青藤文学之旅吧!

  由西山月工作室出品 Copyright © 2004-2006 www.7cd.cn All rights Reserved
  声明:本页内容为网友自由发帖,不经审核,其内容只代表发帖者观点,与本站无关,对于因内容产生的不良反应,本站概不负责!
  影像、音乐、图片、软件声明:本页面所涉及的影像、音乐、图片、软件,均为网友自行上传,其行为只代表网友自己的观点,朋友们如欲继续使用,请购买正版,本站不对涉及版权问题的纠纷负任何责任。

  扫描分享这个网页